Stikkord: eiendom

Konflikter om depositum – er du i et leieforhold?

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere. Leiebo­eren skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen. Depositumet skal stå på en depositumskonto i en godkjent finansinstitusjon. Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller