Stikkord: advokat

RETTSHJELPER eller ADVOKAT ?

Mange blander begrepene ”JURIST”, ”RETTSHJELPER” og ”ADVOKAT”- hvordan bruke begreper riktig? I det følgende vil det bli gjort rede for disse begrepene/titlene. JURIST er et generelt begrep for de som har mastergrad i rettsvitenskap etter å ha studert i fem år ved universitet i Oslo, Bergen eller Tromsø. Jurister er vanligvis ansatt i staten eller i