Rettshjelper Natalie Christoffersen

Rettshjelper Natalie Christoffersen

Master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo. Driver egen rettshjelpvirksomhet med et formål om å gi juridisk veiledning og bistand. Snakker flytende russisk og engelsk i tillegg til norsk.
 • Autorisert rettshjelper med tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • 2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2000 Master i engelsk filologi, Ukraina
 • 1993 Master i pedagogikk og barnepsykologi, Russland
Arbeidsområder:
 • Utlendingsrett
 • Trygderett, sosialvern (NAV)
 • Arbeidsrett
 • Familierett (ekteskap, arv)
 • Husleieforhold
 • Avtalerett
 • Forvaltningsrett
 • Forbrukerlovgivning
 • Strafferett
Arbeidserfaring:
 • 2016- til dags dato Autorisert rettshjelper, Jurist Christoffersen: Rettshjelp og rådgivning, Oslo, egen praksis
 • 2016 Juridisk konsulent, Advokatfirma Reiersen, Oslo
 • 2010- 2015 Veileder, Betzy krisesenter, Drammen
 • 2012-2014 Juridisk konsulent, EasyLife Norge AS, Drammen
 • 2008-2011 Lærer i samfunnskunnskap, oversetter, Introduksjonssenter for voksne utlendinger, Drammen
 • 2000-2005 Oversetter, tolk, analytiker, Statens sikkerhetstjeneste, Ukraina
 • 1998-2000 Engelsk lærer, Ukraina
 • 1995-1996 Tolk, oversetter, Skip verft, Ukraina
 • 1992-1994 Engelsk lærer, Russland

mobil: +47 464 17 602, e-mail: juristchristoffersen@gmail.com, post@juristchristoffersen.no