Personskadeerstatning

Personskadeerstatning

Er du eller en av dine nærmeste blitt påført en personskade? Det kan være snakk om trafikkskade, yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade eller fritidsskade. Tap av forsørger inngår også i personskadeerstatningen.

Erstatning ved personskade er blitt et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor ersatningsretten så og si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.