Du har krav til fri rettshjelp, dersom…

Du har krav til fri rettshjelp, dersom…

Fri rettshjelp Fri rettshjelp er ordning etter Lov om fri rettshjelp 1980-06-13-35 (rettshjelploven) da rettshjelper- eller advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten. Hovedformål med fri rettshjelp ordning er å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, jf.

Betalte pauser i arbeidstid

Du har rett til betalte pauser i arbeidstid «… Hei, jeg jobber som sekretær på et lite legekontor. Vi er to sekretærer som jobber her. Legekontor ligger på et kjøpesenter. Arbeidstid er 8 timer med 0,5 time lunsjpause. På legekontoret har vi ikke noe spesielt rom for å spise lunsj. Vi tar ikke imot pasienter

Konflikter om depositum – er du i et leieforhold?

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere. Leiebo­eren skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen. Depositumet skal stå på en depositumskonto i en godkjent finansinstitusjon. Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller