Kontraktsrett

Kontraktsrett

Kort sagt, omhandler kontraktsretten eller avtaleretten de rettsforhold som stiftes ved en avtale eller kontrakt. Blant annet behandles reglene om hvordan avtaler blir til, hvordan avtaler skal fortolkes eller forstås, og ugyldige avtaler. Reglene om fullmakt omhandles også innenfor kontraktsretten.

Vi bistår mine klienter med utforming av ulike typer kontrakter, avtaletolkning og tvister knyttet til kontrakts- eller avtaleforhold.