I media

I media

«Natalie Christoffersen varslet at krisesenteret hadde sviktet Anna Medvedeva. Da ble hun anklaget for illojalitet

(Dagbladet): – Det var et mareritt. Jeg sov ikke hele den natta, forteller krisesenter-ansatt Natalie Christoffersen til Dagbladet. 14. oktober 2012 fikk hun vite at Anna Medvedeva hadde blitt drept av ekssamboeren. Christoffersen var på jobb da Anna kom til Betzy krisesenter i Drammen 14. juli 2012.

– Hun var livredd for ekssamboeren, forteller Christoffersen, som allerede da Anna var på krisesenteret varslet ledelsen.

– De ba meg om å stoppe, sier Christoffersen. 28. juli flytter Anna ut av krisesenteret, 13 dager etter at hun første gang oppsøkte senteret.

Anna fikk gjentatte ganger beskjed om at hun ikke kunne være på sentret, ifølge journaler Dagbladet har fått tak i. Krisesenteret selv mener hun hadde et tilbud om å bli.

Etter Annas død sendte Christoffersen et brev til krisesenterledelsen hvor hun varslet om det hun mente var et svik mot Anna. Hun skrev at Anna ikke hadde fått den hjelpen og beskyttelsen hun hadde krav på. Da hun ikke følte seg hørt, sendte hun et brev til Fylkesmannen.

– Våre rutiner ble fulgt Krisesenteret avviser anklagene.

– Vår gjennomgang viser at våre rutiner ble fulgt, sier styreleder for Betzy krisesenter, Synnøve Tovsrud.

Dagbladet 3. mai 2014:

Nå har Dagbladet fått tilgang til krisesenter-granskningen. De er på henholdsvis to og tre sider, og er gjennomført av Asker og Bærum krisesenter og krisesenteret i Vestfold. Krisesenteret selv mener dette ikke er en gransking, men en «gjennomgang».

De to krisesentrene mener Anna ble håndtert korrekt av krisesenteret. Derimot får Christoffersen hard kritikk.

– Illojal «Jeg kan ikke se at N.C. (Natalie Christoffersen red.anm.) viser lojalitet mot sin leder og sitt arbeidssted. N.C. framsetter til dels sterke anklager mot sine kollegaer», skriver daglig leder for krisesenteret i Vestfold, Heidi Tanum.

«I sine brev fører N.C. inn mange opplysninger og detaljer (…) som i beste fall forvirrer», skriver Tanum videre. Krisesenteret mener at hun at hun har brutt taushetsplikten.

– VISER IKKE LOJALITET: «Jeg kan ikke se at N.C. (Natalie Christoffersen red.anm.) viser lojalitet mot sin leder og sitt arbeidssted. N.C. fremsetter til dels sterke anklager mot sine kollegaer», skriver daglig leder for Krisesenteret i Vestfold, Heidi Tanum. Foto: JACQUES HVISTENDAHL/DAGBLADET

«Dette er slik jeg ser det et grovt pliktbrudd», skriver Tanum, som også kritiserer Christoffersen rolle som varsler.

«Til slutt står hun i sentrum, selvdefinert som varsler», skriver Tanum.

– Godt krisesenterarbeid – Jeg ble bedt om å gi min vurdering av en sak ut ifra dokumenter jeg fikk tilsendt, og uten personlig kjennskap til saken. I ettertid kjenner jeg bare saken fra presseomtale, sier Tanum til Dagbladet i dag. Hun sier hun ikke fant noen grunn til å betvile «praktisk utført arbeid ved krisesenteret i Drammen».

– Det har vært utført et helt vanlig og godt krisesenterarbeid. Vurderinger knyttet til sikkerhet var drøftet med politiet, sier Tanum. Men politiet sier til Dagbladet at de verken var i kontakt med Anna eller ekssamboeren etter at hun leverte inn en anmeldelsen om vold og trusler.
– KUNNE VÆRT UNNGÅTT: «Drapet kunne vært unngått dersom Anna hadde vært bedre ivaretatt av krisesenteret og fått den hjelpen hun hadde krav på», skrev Natalie Christoffersen til Fylkesmannen i Buskerud 29. oktober 2012. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET

Tovsrud mener at Natalie ikke får kritikk.

– Christoffersen var uenig i ledelsens håndtering av saken. Det at hun tok opp saken er ikke kritikkverdig. Det styret gjorde var nettopp å be to andre krisesenter gjennomgå de rutinene som ble benyttet for å sjekke ut hvorvidt de var i tråd med det som følges ved andre krisesenter. Ifølge denne gjennomgangen ble det konstatert at rutinene som ble fulgt var i tråd med det, sier Tovsrud. Dette reagerer Christoffersen på.

– Rart å høre at de ikke mente å kritisere. Det står jo at jeg viste illojalitet mot min arbeidsgiver, sier Christoffersen til Dagbladet.»

For PR eller hjelp med å bringe saken til en offentlig debatt kontakt: 464 17 602

Blogger jeg følger: