Om oss

Om oss

Jurist Christoffersen: Rettshjelp og rådgivning er et lite firma med formål å levere juridiske tjenester av høy faglig kvalitet til rimelig pris.

Ideen bak rettshjelpvirksomhet er at befolkningen, hvor de med minoritetsbakgrunn er i vår prioritert målgruppe, skal få et enklere alternativ til kostbar advokatbistand. Les mer om forskjellen mellom rettshjelper og advokat her.

Virksomheten drives av Natalie Christoffersen, utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og autorisert som rettshjelper på bakgrunn av tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Les mer om rettshjelper Natalie Christoffersen sin kompetanse her.

Som rettshjelper jobber hun målrettet med å gi juridisk veiledning, utarbeide juridiske dokumenter, organisere seminarer og representere sine klienter i retten etter tillatelse fra retten.

Christoffersen behersker  russisk og engelsk i tillegg til norsk.