Forsikringsrett

Forsikringsrett

Vi bistår forsikringskunder/skadelidte i ulike typer tvister og spørsmål knyttet til forsikring, særlig ved forsikringsavtaler som enten ønskes inngått eller som er inngått med forsikringsselskaper.

Det er mange problemstillinger som kan oppstå, men de vanligste spørsmålene er gjerne om en skade eller sykdomstilfelle er dekket av forsikringen eller ikke, og derigjennom om forsikringsselskapet har avslått forsikringsutbetaling på riktig grunnlag.

Det er mange ulike typer forsikringsavtaler, men de mest sentrale forsikrings- avtalene som privatpersoner inngår er reiseforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring og livsforsikring, samt villaforsikringer, boligforsikring, innbo- forsikring, hytteforsikring og båtforsikring.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til din forsikringsavtale, og vi skal hjelpe deg.