Forbrukerlovgivning

Forbrukerlovgivning

Forbrukerretten omhandler de rettsregler som gjelder når en forbruker har kjøpt varer eller tjenester fra en næringsdrivende. Det er flere lover som regulerer hvilke rettigheter og plikter man har som forbruker. De mest sentrale lovverkene er forbrukerkjøpsloven, håndtverkertjenesteloven og bustadsoppføringslova. Hvilke regler som gjelder, avhenger av hvilken vare eller tjeneste som er kjøpt.

Vi bistår mine klienter i forbrukerspørsmål, enten varen eller tjenesten er kjøpt over internett eller «over disk». Vi kan gi en vurdering av hvilke rettigheter og klagemuligheter forbrukeren har dersom en vare eller tjeneste ikke er i samsvar med den avtale som er inngått.