Fast eiendom – eiendomsrett

Fast eiendom – eiendomsrett

Ved kjøp og salg av bolig, er store verdier involvert. Det er derfor viktig at prosessen går riktig for seg. Vi bistår gjennom oppgjørsmegling ved kjøp og salg av fast eiendom: kjøpekontrakt, tinglysning av skjøte, samt at det økonomiske oppgjøret mellom partene blir håndtert på en profesjonell og riktig måte.