Kategori: Pengekrav/Inkasso

RETTSHJELPER eller ADVOKAT ?

Mange blander begrepene ”JURIST”, ”RETTSHJELPER” og ”ADVOKAT”- hvordan bruke begreper riktig? I det følgende vil det bli gjort rede for disse begrepene/titlene. JURIST er et generelt begrep for de som har mastergrad i rettsvitenskap etter å ha studert i fem år ved universitet i Oslo, Bergen eller Tromsø. Jurister er vanligvis ansatt i staten eller i

Du har krav til fri rettshjelp, dersom…

Fri rettshjelp Fri rettshjelp er ordning etter Lov om fri rettshjelp 1980-06-13-35 (rettshjelploven) da rettshjelper- eller advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten. Hovedformål med fri rettshjelp ordning er å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, jf.