Kategori: Utlendingsrett

Депортация резидентов стран Прибалтики, Польши, Испании, Румынии, граждан третьего мира

Право на работу в Норвегии граждан третьего мира, постоянно проживающих в странах Евросоюза  Источники: Закон об иностранцах, раздел 13, § 110 4. aбзац, § 111 2. aбзац 2. предложение, § 114 2. абзац Нанимать на работу в Норвегии граждан Евросоюза очень популярно. По норвежским законам, граждане Евросоюза или стран, подписавших соглашение о Европейской экономической зоне (Норвегия,

RETTSHJELPER eller ADVOKAT ?

Mange blander begrepene ”JURIST”, ”RETTSHJELPER” og ”ADVOKAT”- hvordan bruke begreper riktig? I det følgende vil det bli gjort rede for disse begrepene/titlene. JURIST er et generelt begrep for de som har mastergrad i rettsvitenskap etter å ha studert i fem år ved universitet i Oslo, Bergen eller Tromsø. Jurister er vanligvis ansatt i staten eller i

Du har krav til fri rettshjelp, dersom…

Fri rettshjelp Fri rettshjelp er ordning etter Lov om fri rettshjelp 1980-06-13-35 (rettshjelploven) da rettshjelper- eller advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten. Hovedformål med fri rettshjelp ordning er å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, jf.