Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er fornærmet i en straffesak, kan ha et særlig behov for å få ivaretatt sine interesser – både i forbindelse med politietterforskningen, og under rettssaken mot skadevolder. Kanskje fornærmede har behov for bistand ut over dette også?

Fornærmede kan ha krav på erstatning av skadevolder. De vanligste erstatningspostene er voldsoffererstatning eller oppreisningserstatning (erstatning for tort og smerte), men også andre erstatningsposter kan være aktuelle.

Du har selv rett til å bestemme hvem som skal være din bistandsadvokat. Det offenlige dekker utgiftene til din bistandsadvokat dersom vedkommende advokat blir oppnevnt av domstolen. Vi søker om oppnevnelse for deg.