Barnerett

Barnerett

Ved spørsmål om barnefordeling etter samlivsbrudd, er det viktig at barna ivareas på best mulig måte. Samarbeid om barna kan være en prøvelse for foreldrene, som selv kanskje opplever en vond tid i forbindelse med samlivsbruddet. Alle parter, og særlig barna, har likevel alt å tjene på at foreldrene samarbeider og kommer frem til en god forliksavtale der barnas beste står i fokus.

Vi yter bistand i forbindelse med utenrettslige avtaler og mekling om barnefordeling, fast bosted og samværsrett, samt bistår med hovedforhandling for domstolene. Vi kan også være behjelpelig i forbindelse med spørsmål om barnebidrag.

Barnevern

Dersom barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte, kan barnevernet i hht barnevernloven ha rett til å gripe inn etter tvangsvedtak. Vi påtar oss oppdrag knyttet til barnevernssaker.