Arv og skifte

Arv og skifte

Et arveoppgjør eller et skifteoppgjør involverer ofte store verdier og er viktig for privatøkonomien. Videre foregår arv- og skifteoppgjør mellom mennesker som ofte er i nære relasjoner. Kompliserte familieforhold kan kanskje gjøre det ennå vanskeligere. Det er mange hensyn som skal ivaretas, og derfor mange grunner til at et arveoppgjør eller et skifteoppgjør bør gå riktig for seg.

Vi hjelper deg med å opprette testament, endre et testament du allerede har, eller hjelpe deg å gjennomføre et arveforskudd, samt bistå under selve arveoppgjøret eller skifteoppgjøret.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette!